Huurders Leusden Voor Elkaar

“Zonder Huurders geen Woningstichting Leusden”

Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) heet u hartelijk welkom op haar website.
HLVE is de onafhankelijke huurdersvertegenwoordiging van de Woningstichting Leusden (Achterveld en Stoutenburg).

Vertegenwoordiging

De HLVE vertegenwoordigt de belangen van de huurders van WSL in Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

Huurders Leusden Voor Elkaar

V.l.n.r. Jeanne (voorzitter), Cindy, Ria (secretaris) en Georgina. Zittend: José, Annet en Geert.

Advies

De HLVE overlegt als onafhankelijke vertegenwoordiging met en adviseert de WSL op het gebied van diverse beleidsonderwerpen.

HLVE: Het bevorderen van gelijkwaardig en goed overleg tussen verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissies.