Huurders Leusden Voor Elkaar

“Zonder Huurders geen Woningstichting Leusden”

Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) heet u hartelijk welkom op haar website.
HLVE is de onafhankelijke huurdersvertegenwoordiging van de Woningstichting Leusden (Achterveld en Stoutenburg).

Vertegenwoordiging

Huurders Leusden Voor Elkaar vertegenwoordigt de belangen van de huurders van WSL in Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

Huurders Leusden Voor Elkaar

V.l.n.r. Jeanne (voorzitter), Cindy, Ria (penningmeester) en Georgina. Zittend: José, Annet (woordvoerder prestatieafspraken) en Geert.

Advies

Huurders Leusden Voor Elkaar overlegt als onafhankelijke vertegenwoordiging met en adviseert WSL op het gebied van diverse beleidsonderwerpen.

De missie van Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) is het behartigen van en opkomen voor de belangen van alle (toekomstige) huurders van Woningstichting Leusden (WSL).
HLVE is een onafhankelijke organisatie, waarbij alle WSL huurders zich welkom mogen en kunnen voelen en waarbij respect en gelijkwaardigheid onze waarden en normen vertegenwoordigen.